Преузимање уџбеника је доступно и бесплатно, али по уговору са Издавачком кућом Златоуст, за приступ уџбенику Вам је потребна шифра. Шифра ће Вам бити бесплатно послата на мејл адресу коју унесете.